Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 20/13 – potpuni tekst) te članaka 15. i 16. Poslovnika o načinu rada Župana Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 19/10), župan Karlovačke županije dana 11. srpnja 2017. donosi

 

 

PROGRAM

„RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA ZA PODRUČJE CIJELE KARLOVAČKE ŽUPANIJE, PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA“

 

 

SPORAZUM
o suradnji na programu ,,Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova"

 

 

Studija izvodljivosti dovođenja širokopojasnog superbrzog pristupa internetu s podržanom brzinom od 1 Gbit/s za Općinu Vojnić

Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture Općine Žakanje

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture Općine KamanjePlan razvoja širokopojasne infrastrukture Općine Kamanje

Prilog A – Terensko istraživanje na području Općine Kamanje

Studija izvodljivosti DUGA RESAStudija izvodljivosti DUGA RESA

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu Studija izvodljivosti i PRŠI-ja

Ugovor - LATOR - Grad Karlovac

Ugovor - LATOR - Karlovačka županijaUgovor - LATOR - Karlovačka županija