Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.), članka 35. Statuta Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 20/13 – potpuni tekst) te članaka 15. i 16. Poslovnika o načinu rada Župana Karlovačke županije („Glasnik Karlovačke županije“ broj 19/10), župan Karlovačke županije dana 11. srpnja 2017. donosi

PROGRAM

„RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA ZA PODRUČJE CIJELE KARLOVAČKE ŽUPANIJE, PRIHVATLJIV ZA FINANCIRANJE IZ EU FONDOVA“

 

ODLUKA Županijske skupštine o davanju suglasnosti na Program „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa“

 

Razgovor sa zamjenicom župana Martinom Furdek Hajdin povodom donošenja Programa „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“.

 

SPORAZUM o suradnji na programu ,,Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova" 

DODATAK I. Sporazumu

DODATAK II. Sporazumu

 

 

Studija izvodljivosti dovođenja širokopojasnog superbrzog pristupa internetu s podržanom brzinom od 1 Gbit/s za Općinu Vojnić

Nacrt plana razvoja širokopojasne infrastrukture Općine Žakanje

 

Plan razvoja širokopojasne infrastrukture Općine KamanjePlan razvoja širokopojasne infrastrukture Općine Kamanje

Prilog A – Terensko istraživanje na području Općine Kamanje

 

Studija izvodljivosti DUGA RESAStudija izvodljivosti DUGA RESA

 

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izradu Studija izvodljivosti i PRŠI-ja

Ugovor - LATOR - Grad Karlovac

Ugovor - LATOR - Karlovačka županijaUgovor - LATOR - Karlovačka županija