Koordinator provedbe Županijskog programa: Upravni odjel za gospodarstvo

Adresa:             Haulikova 14, 47000 Karlovac

Telefon:             047/609-170
Telefaks:           047/609-175
E-mail:              Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Pročelnik:        Željko Fanjak, mag. oec.

 

E-mail adrese za javne rasprave:

Projekt 1 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Projekt 2 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Projekt 3 - Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Koordinatori Županijskog programa:

GRAD/OPĆINA KOORDINATOR TELEFON MOBITEL E-MAIL
Karlovačka županija Dragutin Tropčić 609-168 099 479 04 11 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Grad Karlovac Marina Grčić 628-242 098 399 381 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Grad Duga Resa Marija Kovačević 819 005 099 402 16 94 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Grad Ozalj Vesna Cvijak 731 400 099 4339657 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Grad Ogulin Zdravko Božičević

522 612

fax: 522 821

099 272 59 50

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Grad Slunj Viktor Smolić 777 102 099 237 97 80 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Barilović Dražen Peraković 098 785 585 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Bosiljevo Josip Kasun 098 246 856 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Cetingrad Osman Mušić 091 952 41 66 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Draganić Marija Šestak 715 136 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Generalski stol  Alen Halar 099 47 86 100 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Josipdol Ivanka Turkalj 581 298 099 288 68 88 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Krnjak Josip Ljevar 727 002 091 472 70 00 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Kamanje Anita Matešić Štajcer

642 288

fax: 642 290

098 739 829 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Lasinja Marijo Perčić 884-011 098 535 235 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Netretić Marijan Peretić 804 425 091 1804 425 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Saborsko Martina Božičević Badanjak

801 602

fax: 571 196

099 308 19 07 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Plaški Ivan Šego 099 703 81 74 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Ribnik Željko Car 098 763 214 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Rakovica Mihovil Bićanić

098 900 61 34

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Tounj Nikolina Matešić 098 997 09 24 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Vojnić Karolina Šikljan 098 935 95 44 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Općina Žakanje Anita Srbelj-Dehlić 099 316 40 82 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.