onp 50

U cilju što boljeg informiranja javnosti o mogućnostima i prednostima širokopojasnog pristupa sljedeće generacije kao i promicanja izgradnje širokopojasne infrastrukture uz pomoć državnih potpora, HAKOM je izradio videozapis koji je dostupan na poveznici.

Okvirni nacionalni program (ONP) se u Karlovačkoj županiji provodi kroz  Program „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ (Županijski program). Županijski program se provodi u 3 projektna područja:

 prijedlog podjele jls 2 012018

 

Projekt 1 obuhvaća područje Grada Karlovca.
Projekt 2 obuhvaća područje Gradova Duga Rese i Ozlja te Općina Barilović, Bosiljevo, Greneralski Stol, Netretić,
               Draganić, Krnjak, Kamanje, Lasinja, Ribnik, Vojnić i Žakanje.
Projekt 3 obuhvaća područje Gradova Ogulina i Slunja te Općina Cetingrad, Josipdol, Saborsko, Plaški, Rakovica
               i Tounj.

 

Nositelj Projekta 1 je Grad Karlovac, dok je nositelj Projekta 2 i Projekta 3 Karlovačka županija.

 

Trenutni status projekata:

Projekt 1 - javna rasprava je završila, donesena je Odluka o modelu financiranja u Programu razvoja širokopojasnog
                 interneta u Karlovcu i Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave za privatnog
                 operatora za projektiranje,
izgradnju i operativni rad nepokretne širokopojasne mreže sljedeće generacije
                 
na području Grada Karlovca

.

Projekt 2 - javna rasprava projekta je završila, u tijeku je donošenje Odluke o modelu financiranja.

Projekt 3 - javna rasprava projekta je završila, u tijeku je donošenje Odluke o modelu financiranja.

 

Razgovor sa županom Damirom Jelićem povodom otvaranja javne rasprave za Projekt 2 i Projekt 3.

 

 

Prezentacija konačne verzije PRŠI-ja za područje Projekta 3, 3. travnja u Slunju.

prezentacija slunj