onp 50

U cilju što boljeg informiranja javnosti o mogućnostima i prednostima širokopojasnog pristupa sljedeće generacije kao i promicanja izgradnje širokopojasne infrastrukture uz pomoć državnih potpora, HAKOM je izradio videozapis koji je dostupan na poveznici.

Okvirni nacionalni program (ONP) se u Karlovačkoj županiji provodi kroz  Program „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova“ (Županijski program). Županijski program se do konca 2018. godine provodio kroz 3 projektna područja, sukladno usvojenom Županijskom programu. Početkom 2019. godine, zbog ograničenja MRRFEU-a u pogledu najvećeg apsolutnog iznosa potpora koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektu, Karlovačka županija je morala izmijeniti postojeću podjelu Županije na 3 projektna područja te uvesti novu podjelu na 4 projektna područja.

 pregledna karta projekata 150dpi v2

Projekt 1 obuhvaća područje Grada Karlovca.
Projekt 2 obuhvaća područje Grada Ozlja te Općina Bosiljevo, Draganić, Generalski Stol, Kamanje, Lasinja, Netretić, Ribnik i Žakanje.
Projekt 3 obuhvaća područje Grada Duge Rese te Općina Barilović, Cetingrad, Krnjak, Tounj i Vojnić.
Projekt 4 obuhvaća područje Gradova Ogulina i Slunja te Općina Josipdol, Plaški, Rakovica i Saborsko.

Nositelj Projekta 1 je Grad Karlovac, dok je nositelj Projekta 2, Projekta 3 i Projekta 4 Karlovačka županija.

Trenutni status projekata:

U procesu usuglašavanja nalazi se Dodatak III. Sporazumu o suradnji na programu ,,Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za područje cijele Karlovačke županije, prihvatljiv za financiranje iz EU fondova" (odnosi se na sva 4 projekta).

Projekt 1 - javna rasprava u pripremi.
Projekt 2 - javna rasprava traje od 28. ožujka 2019. do 27. travnja 2019.
Projekt 3 - javna rasprava traje od 28. ožujka 2019. do 27. travnja 2019.
Projekt 4 - javna rasprava traje od 28. ožujka 2019. do 27. travnja 2019.

Napomena vezana uz javne rasprave koje provodi Karlovačka županija:

U odnosu na prethodne javne rasprave koje je Karlovačka županija provela od 22.1.-23.2.2018. za dva projekta na području Karlovačke županije, a u skladu s uputama NOP-a, naglašavamo da sva tri projekta koja su predmet ove javne rasprave formalno predstavljaju tri nova projekta, te se podaci i komentari koje su operatori dostavljali na prethodnoj javnoj raspravi od 22.1.-23.2.2018. neće uzimati u obzir na ovoj javnoj raspravi.